Ostatnia aktualizacja OWS: 15.02.2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

TAPE À L’ŒIL zobowiązuje się chronić dane osobowe swoich klientów i zapewnić najwyższy poziom ich ochrony.

W ramach świadczenia usługi TAPE À L’ŒIL gromadzi dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową TAPE À L’ŒIL oraz klientów w sklepach.

Jako Administrator TAPE À L’ŒIL zobowiązuje się do przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

Spółka, która gromadzi dane osobowe i przetwarza je, to:

TAPE À L’ŒIL, Société par Actions Simplifié, z kapitałem w wysokości 1 200 000 00, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lille Métropole pod numerem 389 632 639, której siedziba znajduje się 24 avenue du Grand Cottignies 59290 WASQUEHAL.

TAPE À L’ŒIL posiada jedną lub kilka następujących podstaw prawnych do gromadzenia danych osobowych:

 • wykonanie umowy (np. przetwarzanie i wysyłanie zamówienia lub otwieranie i zarządzanie kontem klienta TAPE À L’ŒIL) lub;
 • wykonanie obowiązku prawnego (np. przechowywanie faktur) lub;
 • gdy jest to w uzasadnionym interesie TAPE À L’ŒIL lub;
 • gdy klient wyraził zgodę na gromadzenie danych.

Uzasadniony interes TAPE À L’ŒIL nie może być sprzeczny z prawami i swobodami Klienta. Przykłady uzasadnionych interesów wymienionych w RODO obejmują zapobieganie oszustwom, marketing bezpośredni i udostępnianie danych w ramach grupy spółek.

TAPE À L’ŒIL gromadzi i przetwarza dane osobowe swoich klientów w celu wykonania następujących czynności:

Cel przetwarzania przez TAPE À L’ŒIL Podstawa prawna
Zarządzanie kontem klienta, koszykiem zakupów i zamówieniami; Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL (OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY)
Zarządzanie transakcjami płatniczymi;
Zarządzanie dostawami;
Zarządzanie relacjami z klientami (telefon / e-mail), monitorowanie zamówień, usług posprzedażnych, zwrotów produktów i płatności;
Zarządzanie satysfakcją klienta (zbieranie opinii klientów na temat produktów i poziomu obsługi klienta); Uzasadniony interes TAPE À L’ŒIL w celu poprawy jakości usług
Walka z oszustwami przy płatności za zamówienie i zarządzanie nieopłaconymi zamówieniami; Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL. (OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY)
>Uzasadniony interes
operacje statystyczne, analiza, selekcja i segmentacja klientów w celu poprawy znajomości klientów; Uzasadniony interes TAPE À L’ŒIL w celu zwiększenia wiedzy na temat swoich klientów.
Wysyłanie ofert handlowych kierowanych przez e-mail, SMS, powiadomienia push, w mediach społecznościowych, na innych stronach internetowych lub na innych nośnikach; Zgoda Klienta;
>Uzasadniony interes dotyczący przesyłania ofert na nośniku papierowym
Pomiar odwiedzin witryn (mobilnych i desktopowych) oraz aplikacji mobilnych; Zgoda Klienta;
Dostarczanie narzędzi udostępniania w mediach społecznościowych;
Organizowanie gier konkursowych i reklamowych; Uzasadniony interes
Udostępnianie informacji partnerom handlowym; Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL
>Zgoda Klienta (na wysyłanie ofert drogą elektroniczną)
PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH USŁUGI TAO NEW LIFE (SPRZEDAŻ UŻYWANYCH PRODUKTÓW)
Udostępnienie usługi TAO NEW LIFE umożliwiającej klientom zakup i sprzedaż produktów marki TAO innym klientom Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL (OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA TAO NEW LIFE)
Udostępnienie dostawcy usług finansowych w celu ułatwienia płatności pomiędzy użytkownikami usługi TAO NEW LIFE; Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL. (OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA TAO NEW LIFE)
Uzasadniony interes
Przesyłanie prywatnych wiadomości między użytkownikami usługi TAO NEW LIFE Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a TAPE À L’ŒIL (OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA TAO NEW LIFE)

3.1. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Zgodnie z art. 15–22 rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. każda osoba fizyczna, której dane zostały zgromadzone, może skorzystać z następujących praw:

 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do usunięcia jej danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec profilowania,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli TAPE À L’ŒIL wykryje naruszenie danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko dla praw i wolności Klienta, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Klient ma również możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.

3.2. Jak skorzystać z przysługujących praw?

Prawa te mogą być wykonane w spółce TAPE À L’ŒIL, która zgromadziła dane osobowe, w następujący sposób:
- Elektronicznie, pod adresem: [email protected]

Wniosek musi zawierać nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail, jeśli to możliwe numer klienta.

Po sprawdzeniu tożsamości TAPE À L’ŒIL wyśle odpowiedź w terminie 1 miesiąca od wykonania prawa. W niektórych przypadkach, ze względu na złożoność wniosku lub liczbę wniosków, termin ten może zostać przedłużony o 2 miesiące.

Prawa te mogą, w niektórych przypadkach przewidzianych przepisami, podlegać wyjątkom.

W przypadku braku odpowiedzi lub niezadowalającej odpowiedzi osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (UODO: https://uodo.gov.pl/).

Twoje dane są przekazywane partnerom TAPE À L’ŒIL, którzy mogą przetwarzać dane w ich imieniu (są to odbiorcy) lub tylko w imieniu i zgodnie z instrukcjami TAPE À L’ŒIL (są to podmioty przetwarzające).

Odbiorcami danych są:

 • instytucje płatnicze (banki)
 • partnerzy handlowi do celów promocji handlowej. Aby poznać listę partnerów handlowych, kliknij tutaj.
 • Franczyzobiorce z sieci franczyzy TAPE À L’ŒIL.
 • System płatności dla usługi TAO New Life:
  - Firma Mango Pay przetwarza dane jako podmiot współodpowiedzialny za przyjęcie i wykonanie transakcji płatniczych, zarządzanie relacjami z klientami i reklamacji, walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Polityka ochrony danych jest dostępna tutaj.

TAPE À L’ŒIL korzysta również z podmiotów przetwarzających w przypadku następujących działań:

 • bezpieczna płatność na stronie i usługa TAO NEW LIFE
 • zwalczanie oszustw
 • wysyłka zamówień i paczek
 • Prowadzenie prac konserwacyjnych i w zakresie rozwoju technicznego strony internetowej, aplikacji wewnętrznych i centralnego systemu informatycznego oraz sklepów TAPE À L’ŒIL.
 • Gromadzenie opinii klientów
 • Wysyłka e-maili z ofertami handlowymi
 • Zarządzanie infolinią
 • Udostępnienie platformy SAAS w aplikacji mobilnej umożliwiającej klientom TAO sprzedaż odzieży używanej za pośrednictwem TAO NEW LIFE

W przypadku niektórych operacji dane osobowe mogą być przekazywane firmom z siedzibą w krajach spoza Unii Europejskiej. Przed przekazaniem poza Unię Europejską i zgodnie z obowiązującymi przepisami, TAPE À L’ŒIL zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską może mieć miejsce w szczególności w ramach następujących działań: :

Działalność Kraj przeznaczenia danych Zakres przekazania danych
Wykorzystanie danych w mediach społecznościowych Stany Zjednoczone Typowe klauzule umowne
Rozwiązanie biurowe w chmurze Stany Zjednoczone / Japonia / Kanada / Australia Typowe klauzule umowne
Rozwiązanie w zakresie zarządzania CRM i poszukiwania klientów Stany Zjednoczone Typowe klauzule umowne
Bezpieczne rozwiązanie do płatności TAO NEW LIFE Brazylia / Meksyk / Stany Zjednoczone / Australia / Singapur / Chiny Typowe klauzule umowne

TAPE À L’ŒIL określa szczegółowe zasady dotyczące okresu przechowywania danych osobowych Klientów. Zasadniczo dane są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, o ile prawo nie wymaga inaczej.

Okresy przechowywania są następujące:

 • Dane potencjalnych klientów (osób, które nie dokonały zakupów) są przechowywane przez 3 lata od ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem;
 • Dane klientów są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego zakupu ;
 • Pliki cookie pomiaru odbiorców, ukierunkowane reklamy i udostępniania w mediach społecznościowych są przechowywane na urządzeniu końcowym klienta przez okres 13 miesięcy;
 • Faktury za zakup są przechowywane przez 10 lat.

TAPE À L’ŒIL nie gromadzi danych dotyczących nieletnich poniżej 16 roku życia bez zgody opiekuna prawnego, który sam przekazuje dane.

TAPE À L’ŒIL wykorzystuje Twoje dane kontaktowe do wysyłania ukierunkowanych reklam, w tym za pośrednictwem e-maila, poczty, sms-a, powiadomień push lub w mediach społecznościowych.

TAPE À L’ŒIL przestrzega zasad ustanowionych na mocy dyrektywy 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. , która przewiduje wyraźne uzyskanie uprzedniej zgody klienta na przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną (e-mail lub SMS).

W związku z tym, przy tworzeniu konta na stronie internetowej wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert TAPE À L’ŒIL mailowo.

TAPE À L’ŒIL nie będzie wysyłać Ci spersonalizowanych ofert za pośrednictwem e-maila lub SMS-a, jeśli nie wyraziłeś na to zgody.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy klient może otrzymywać oferty TAPE À L’ŒIL bez wyrażenia uprzedniej zgody, jeśli jest już klientem TAPE À L’ŒIL, a przedmiotem oferty są analogiczne produkty lub usługi.

W każdym przypadku klient może sprzeciwić się wobec otrzymywania takich ofert, wykonując następujące działania:

 • W przypadku e-maila, klikając na link do anulowania subskrypcji w każdym e-mailu;
 • W przypadku wiadomości SMS, wysyłając SMS na numer wskazany w wiadomości;
 • Poprzez kontakt z obsługą klienta.

TAPE À L’ŒIL może skontaktować się z Tobą telefonicznie, aby zaproponować oferty dotyczące produktów lub usług. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, możesz zgłosić swój sprzeciw wobec otrzymywania ofert telefonicznych na stronie www.bloctel.gouv.pl

9.1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to małe, często zaszyfrowane pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce komputera lub na urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Może to być również kod javascript na stronie internetowej lub SDK w aplikacji mobilnej.

Są one przeznaczone do gromadzenia anonimowych informacji na temat sposobu przeglądania naszej strony internetowej przez użytkowników.

Pliki cookie są również wykorzystywane do informowania o liczbie odwiedzin na naszej stronie, w szczególności w celu zapewnienia szybkiego działania strony.

Jednak uzyskane w ten sposób dane są ograniczone. Dotyczą one wyłącznie liczby odwiedzanych stron, miasta, w którym znajduje się adres IP logowania do witryny, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu trwania wizyty, przeglądarki, operatora lub typu urządzenia końcowego, z którego odwiedzono stronę. Dane takie jak nazwisko, imię użytkownika lub adres pocztowy logowania w żadnym wypadku nie są uzyskiwane.

Pliki cookie nie uszkodzą komputera i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Należy pamiętać, że tylko nadawca plików cookie może odczytać lub edytować informacje zawarte w pliku cookie.

9.2. DO CZEGO SŁUŻĄ PLIKI COOKIE?

W zależności od Twojego wyboru (który możesz zmienić w dowolnym momencie), pliki cookie pozwalają nam przede wszystkim przechowywać Twoje dane logowania, oferować Ci ukierunkowane reklamy dostosowane do Twoich zainteresowań i prowadzić statystyki wizyt.

9.3. OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

O ile nie określono inaczej w menedżerze zgody wykorzystywanym przez TAO na stronie internetowej, dostępnym tutaj, pliki cookie są przechowywane przez okres 13 miesięcy od ich pierwszego umieszczenia w urządzeniu końcowym użytkownika.Préférences de cookies

9.4. WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIE

Wykorzystywane pliki cookie są szczegółowo opisane w menedżerze zgody wykorzystywanym przez TAO na stronie internetowej, dostępnym tutaj.Préférences de cookies

9.5. TWOJE WYBORY

Możesz łatwo zapisać swoje wybory dotyczące przechowywania plików cookie i innych identyfikatorów dzięki menedżerowi zgody wykorzystywanemu m przez TAO na stronie internetowej, dostępnemu tutaj.Préférences de cookies

Produkt został dodany do koszyka
Zobacz koszyk
 
In order to ensure satisfaction for all our customers, purchases will be limited to a maximum of 30 items at a time during the sale.
But don't worry. If you want even more than this, simply place another order immediately after the first!

Для того, чтобы все наши клиенты могли воспользоваться распродажей, ваша корзина ограничена 30 артикулами.
Не волнуйтесь, если вы хотите купить больше, вы можете сделать два заказа!